Lansering av webshop för mindre uppfinningar!

  Webshop för uppfinningar Sveriges uppfinnare har ofta svårt att komma ut på marknaden, det saknas både kapital, kunskap såsom försäljningskanaler mm. Investerare söker ofta även större uppfinningar som kan utvecklas till stora internationella innovationer att investera i och detta försvårar för mindre uppfinningar att kommersialiseras. SweInnshop som förvärvades under våren 2016 har arbetat med…

Överenskommelse med IKEA

SweInnvest AB har en överenskommelse med IKEA om att förmedla hållbara uppfinningar som uppfyller de kriterier som överenskommits. Detta innebär att Sveriges uppfinnare, som har en uppfinning som uppfyller kraven, får en möjlighet att låta IKEA bedöma om de är intresserade eller inte. Vi inom SweInnvest AB är mycket hedrade över detta unika samarbete med…

Förvärv av SweInnshop AB

SweInnvest AB förvärvar 100 % av aktierna i bolaget SweInnshop AB (namnändrat). Bolaget kommer som ett helägt dotterbolag uteslutande arbeta med internationell tillverkning, kommersialisering, order, lager och logistik kring mindre uppfinningar. Verksamheten drivs för att möta behovet hos uppfinnare av låga tillverkningskostnader för att kunna konkurrera på den internationella marknaden med nya innovationer. I nuläget…

Sverige behöver fler innovationer!

Sverige är historiskt byggt på ett antal framgångsrika uppfinningar, som genererat Sveriges välfärd! Många rapporter och undersökningar visar nu på att det saknas tillströmning av nya uppfinningar som kan omvandlas till innovationer samt att det svenska innovationssystemet, behöver utvecklas. SweInnvest AB är ett investmentbolag som genom sin verksamhet fokuserar på att kommersialisera färdigutvecklade uppfinningar. SweInnvest…