Lansering av webshop för mindre uppfinningar!

  Webshop för uppfinningar Sveriges uppfinnare har ofta svårt att komma ut på marknaden, det saknas både kapital, kunskap såsom försäljningskanaler mm. Investerare söker ofta även större uppfinningar som kan utvecklas till stora internationella innovationer att investera i och detta försvårar för mindre uppfinningar att kommersialiseras. SweInnshop som förvärvades under våren 2016 har arbetat med…