Överenskommelse med IKEA

SweInnvest AB har en överenskommelse med IKEA om att förmedla hållbara uppfinningar som uppfyller de kriterier som överenskommits. Detta innebär att Sveriges uppfinnare, som har en uppfinning som uppfyller kraven, får en möjlighet att låta IKEA bedöma om de är intresserade eller inte. Vi inom SweInnvest AB är mycket hedrade över detta unika samarbete med…