Förvärv av SweInnshop AB

SweInnvest AB förvärvar 100 % av aktierna i bolaget SweInnshop AB (namnändrat). Bolaget kommer som ett helägt dotterbolag uteslutande arbeta med internationell tillverkning, kommersialisering, order, lager och logistik kring mindre uppfinningar. Verksamheten drivs för att möta behovet hos uppfinnare av låga tillverkningskostnader för att kunna konkurrera på den internationella marknaden med nya innovationer. I nuläget…