Lansering av webshop för mindre uppfinningar!

  Webshop för uppfinningar Sveriges uppfinnare har ofta svårt att komma ut på marknaden, det saknas både kapital, kunskap såsom försäljningskanaler mm. Investerare söker ofta även större uppfinningar som kan utvecklas till stora internationella innovationer att investera i och detta försvårar för mindre uppfinningar att kommersialiseras. SweInnshop som förvärvades under våren 2016 har arbetat med…

Unik lansering av ny innovation – prioIP

SweInnvest AB har under 1,5 år arbetat under sekretess med att utveckla samt bolagisera en uppfinnares systemlösning kallad prioIP för att skydda rätten till idéer, uppfinningar, musik eller andra immateriella rättigheter och upphovsrätt. prioIP lanseras 8 september 2016 och ger möjligheten att certifiera samt verifiera rätten till en fil eller zippad mapp och i efterhand…

Överenskommelse med IKEA

SweInnvest AB har en överenskommelse med IKEA om att förmedla hållbara uppfinningar som uppfyller de kriterier som överenskommits. Detta innebär att Sveriges uppfinnare, som har en uppfinning som uppfyller kraven, får en möjlighet att låta IKEA bedöma om de är intresserade eller inte. Vi inom SweInnvest AB är mycket hedrade över detta unika samarbete med…

Förvärv av SweInnshop AB

SweInnvest AB förvärvar 100 % av aktierna i bolaget SweInnshop AB (namnändrat). Bolaget kommer som ett helägt dotterbolag uteslutande arbeta med internationell tillverkning, kommersialisering, order, lager och logistik kring mindre uppfinningar. Verksamheten drivs för att möta behovet hos uppfinnare av låga tillverkningskostnader för att kunna konkurrera på den internationella marknaden med nya innovationer. I nuläget…