Sverige behöver fler innovationer!

Sverige är historiskt byggt på ett antal framgångsrika uppfinningar, som genererat Sveriges välfärd! Många rapporter och undersökningar visar nu på att det saknas tillströmning av nya uppfinningar som kan omvandlas till innovationer samt att det svenska innovationssystemet, behöver utvecklas. SweInnvest AB är ett investmentbolag som genom sin verksamhet fokuserar på att kommersialisera färdigutvecklade uppfinningar. SweInnvest…